méjon friboua

 

méjon friboua

 

Rèchtoran

Tsapôtâ pè kru dè Friboua, le Rèchtoran vo j'invitè a cha trâbya! Ouna kantina, avu dou ètâdzo fathe ou ou lé avu pa min dè 500 pyèthe chityè, voatin to doulon dè la fitha di Vinyeron ouhyin dou Kurti Doret. La tradihyin chè mèhyè avu lechavi-fére,è lè vikaye dè tradihyon i cheron betâ a l'anà.

 
 
  • Fondya mitcha / mitcha (Grevire AOP è Vatsèrin fribordzè AOP)
  • Achiyèta fribordzê (Tsanbèta dè la bouârna,garniturè è prea Botzi AOP)
  • Pyantsèta frède (vikayekarnâ fribordzê + Grevire AOP è Vatsèrin fribordzê AOP
  • Makaron dè tsalè
  • Choupa dè tsalè
  • Sandwich avu tsanbèta dè la bouârna ou Vatsèrin fribordzê AOP è Grevire AOP
  • Dèchè, Meringè & drobya hya,Kunyu dou Vully, tartelèta ou vin kouê

Le Rèchtoran propojèrè on akuye dè chirkonchtanthe è di ofêrè chpèchyalè po lè kotèri dè 20 pèrchenè.

Rèjèrvâ ouna trabya
Vêre le menu
 

Lyo'bar

Ouna kouvêrta cherè amènadji chu la fontanna ou kâ dou Kurti Doret. Au Lyo'Bar, i cherè pochubyo dè bère on vêro dè vin, dè konchomâ,dè tsntâ, dè danhyi, in dèguchin di chpèchyalitâ fribordzê chalâ ou chukrâ chu pyathe ou a inportâ.

 

Paradi tèréchtre

Voyâdro, voyâdro! Le Paradi tèréchtre l'è ounodyssée ke baye a kondji i vijiteu dè vivre l'èchpèryanthe dè chi tch. Avu chon tchinton inichyateu. Avu chon Univèrchitâ, chè Hôte Ekouè, chè Ekoulè dè profèchyon, Friboua chè rèdzoye pèr ayeu dè kontâ la pye yôta proporchyon dè dzouno dè Chuiche.

Diferinte aktivitâ chon iajinâye po vo fére vivre l'èchpèryanthe dou Friboua dè vouè intrè modèrnijachyon, kulture è tradihyon.

 
 

Dou paviyon beton chu lè lan lè chajon ou travê dè momin fouâ dou tcinton dè Friboua. Le premi ch'ingoye dè l'anbiyanthe printanyère è èchtivâdzo. Le chèkon dèvouâle lè chanchachyon dè l'outon, pu dè l'evê. Ounachajon apri l'ôtro, vo cheri immergés in têra fribordzê, grâthe a ha rèalijachachyon èbayyâbye è kontanporin!

In dèfro di paviyon,vodèvindri l'akteu dè vouthra proupa Poya intèr aktivâ. Le Paradi tèréchtre. Gràthe a ouna tèknike dè pointâ,vouthre dèmenâye cheron apèchu è èthatchi a on pachenâdzo tyè-in puchanthe ke ch'animèrè dèjo vouthre yè è vo dèvindri di akteu!

 

Lè j'armayi

La Fitha di Vinyeron chèlêbrè l'amihyâ intrè vinyeron è armayi, intr'ôtro avu l'ofêrta d'ouna pyèthe d'anà ou tchinton dè riboua è, in partikuyi, ou dichtri de la Vevèje, to proutso.

Friboua, La Vevèje in partikuyi, l'an la populachyon la pye dzouna dè chuiche. l'è don to naturèlamin di dzouno dzin-chèkondâ pè di bènèvol -ke vo akuyèron, van vo diridjiou vo faron dèkrouvâ,na chin boun'imeu, lè lin cholido, ichtorike,k'unichon hou travayà dè la têra,larmayi è le vinyeron.

 
 
Fyêrtâ dou fon dou tchinton dè Friboua, lè Armayi vo rèchuêdron ti lè dzoua di ounèthrâbyo dè mé dè 40 vatsè. I voinichyèron tsatchyè dzoua a l'aryâye,è achebin a la fabrekachyon dou grevire, avu ouna mètoda di j'anhyan.

Lè ôtro piti j'animô dè la fêrma n'atindo tyè lè kâlin di infan.

On kiosque a mujikâ rèchuêdrè, ti lè dzoua, on ou dutrè kâ è di inthinbyo dè mujika ke vindron di 4 kotse dou tchinton dè Friboua. I rèdzoyèron l'àrè dè l'apèro du 12h.30 a 14h. è du 18h. L'a tyè fota dè le dre!

A ne pa mankâ